Homeoprofylaxe (HP) homeopathische preventie van infectieziekten.


In Australië heeft Dr. Isaac Golden, klassiek homeopaat, zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische middelen ter preventie van (kinder/infectie)ziekten. In diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn lange termijn onderzoek en het onderzoek van anderen. In 2004 heeft hij aan de GSIM, Swinburne University in Melbourne zijn PhD onderzoek van homeopathische profylaxe afgerond. Het was de eerst keer dat een Australische universiteit een dergelijk onderwerp heeft geaccepteerd als wetenschappelijk onderzoek.

https://www.nvkp.nl/kennisbank/homeopathische-profylaxe/