Vaccinaties

Het kan gebeuren dat uw kind klachten ontwikkelt na het toedienen van vaccinaties. Dit wordt Post-Vaccinaal Syndroom genoemd (PVS). Het stellen van de diagnose PVS begint met een zorgvuldige anamnese van de patiënt. Wanneer de klachten in de periode na een vaccinatie begonnen zijn, dient de homeopaat serieus de diagnose PVS te overwegen. Pas na de behandeling van de vaccinatieschade met een positief resultaat kan de diagnose PVS worden gesteld. Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat uit ervaring blijkt dat ‘de periode na een vaccinatie’ veel ruimer genomen dient te worden dan de drie dagen die nu veelal gehanteerd worden. Klachten die pas 4 weken tot in uitzonderlijke gevallen zelfs 3 maanden na vaccinatie ontstonden, konden zo nog als een PVS gediagnosticeerd en tevens genezen worden. PVS kan worden onderverdeeld in een acuut en een chronisch syndroom. Deze acute en chronische klachten kunnen homeopathisch worden behandeld.ontneem hen de voordelen van klassieke homeopathie niet

U kiest voor het Rijksvaccinatieprogramma met een homeopathische ondersteuning
Het is moeilijk voor ouders een goede keuze te maken. Vaak hebben ouders hier een meningsverschil over. In dat geval is het mogelijk om de kinderen homeopathisch te ondersteunen voor- tijdens en na het vaccineren.

Voor meer informatie kunt u een afspraak met mij maken: 06-57690436